Данъчни услуги

 

  • Консултации в областта на данъчното законодателство – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗАДС, ДОПК;
  • Данъчна защита при проверки и ревизии;
  • Данъчно представителство;
  • Обжалване на Данъчен ревизионен доклад и Данъчен ревизионен акт;
  • Данъчен одит – проверка на стопанските операции и правилността на тяхното данъчно третиране;
  • Семинари и обучения по актуални промени в данъчното законодателство;
  • Предоставяне на информация за последните изменения в данъчното законодателство.