ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2018

Промени в ЗКПО Ново ДАНЪЧНО третиране на договорите за оперативен лизинг, съгласно МСФО; промени в режима на „слабата капитализация“; въвеждане на нов данък в облагането на контролирано чуждестранно дружество; промени в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност; други промени в ЗКПО. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на новите МСФО 9;[…]