Новият закон за счетоводството мина в бюджетна комисия!

На 10 септември 2015 година се проведе заседание на комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Една от точките бе разглеждане на изцяло нов закон за счетоводството. По същество дискусията се състоя по отношение на одита на дружествата, какви да са праговете и кои дружества попадат в хипотезата на независим финансов одит. След около[…]