Контрольор и адвокат на дружество!

Попаднах на интересен казус при един от нашите клиенти. Искаха да назначат адвокат в дружестовто, който хем да бъде „контрольор“ по смисъла на Търговсия закон, хем да бъде и адвокат на дружеството (не юристконсулт, а адвокат).

След анализ на нормативната уредба стигнах до изводите, че:

  1. Контрольорът попада в хипотезата на правоотношение, подобно на Управителя на дружество по смисъла на ТЗ, което означава, че за него следва да има решение на общото събрание/едноличния собственик, в което той следва да бъде избран и да му бъде гласувано възнаграждение. По мое мнение следва да се сключи и договор за „управление и контрол“, който попада в хипотезата на осигуряване по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Също така този договор няма да представлява облагаем оборот по смисъла на ЗДДС на основание на чл. 3 ал. 3, т. 2 от същия.
  2. Адвокатът попада в хипотезата на извънтрудово правоотношение, съдържанието и отношенията за което са уредени в отделен закон – Закона за адвокатурата. На това основание се сключва договор за адвокатски услуги, адвокатът декларира, че е самоосигуруващо се лице (в конкретния казус е, но мнозинството са такива) и за което не се удържат осигуровки по смисъла на КСО и данък по смисъла на ЗДДФЛ.

Мирослав Каменов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *