Контрольор и адвокат на дружество!

Попаднах на интересен казус при един от нашите клиенти. Искаха да назначат адвокат в дружестовто, който хем да бъде „контрольор“ по смисъла на Търговсия закон, хем да бъде и адвокат на дружеството (не юристконсулт, а адвокат). След анализ на нормативната уредба стигнах до изводите, че: Контрольорът попада в хипотезата на правоотношение, подобно на Управителя на[…]