Новият закон за счетоводството мина в бюджетна комисия!

На 10 септември 2015 година се проведе заседание на комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Една от точките бе разглеждане на изцяло нов закон за счетоводството. По същество дискусията се състоя по отношение на одита на дружествата, какви да са праговете и кои дружества попадат в хипотезата на независим финансов одит. След около[…]

Контрольор и адвокат на дружество!

Попаднах на интересен казус при един от нашите клиенти. Искаха да назначат адвокат в дружестовто, който хем да бъде „контрольор“ по смисъла на Търговсия закон, хем да бъде и адвокат на дружеството (не юристконсулт, а адвокат). След анализ на нормативната уредба стигнах до изводите, че: Контрольорът попада в хипотезата на правоотношение, подобно на Управителя на[…]