ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2018

Промени в ЗКПО Ново ДАНЪЧНО третиране на договорите за оперативен лизинг, съгласно МСФО; промени в режима на „слабата капитализация“; въвеждане на нов данък в облагането на контролирано чуждестранно дружество; промени в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност; други промени в ЗКПО. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на новите МСФО 9;[…]

Годишно Данъчно Облагане за 2017 година!

Предложение за счетоводен семинар Дата: 04 Януари 2018 г. Лектори: Димитър Войнов и Мирослав Каменов Място на провеждане: „Бест Уестърн Сити Хотел“ Адрес: гр. София, ул. Стара Планина № 6 Цена: 120 лева (100 лева без ДДС) За записване: office@global-accounting.eu тел. +359 896 100 565 За повече информация, моля отворете приложения файл: Tax and Acc[…]

Новият закон за счетоводството мина в бюджетна комисия!

На 10 септември 2015 година се проведе заседание на комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Една от точките бе разглеждане на изцяло нов закон за счетоводството. По същество дискусията се състоя по отношение на одита на дружествата, какви да са праговете и кои дружества попадат в хипотезата на независим финансов одит. След около[…]

Контрольор и адвокат на дружество!

Попаднах на интересен казус при един от нашите клиенти. Искаха да назначат адвокат в дружестовто, който хем да бъде „контрольор“ по смисъла на Търговсия закон, хем да бъде и адвокат на дружеството (не юристконсулт, а адвокат). След анализ на нормативната уредба стигнах до изводите, че: Контрольорът попада в хипотезата на правоотношение, подобно на Управителя на[…]