Изпрати запитване 
Име *:
Телефон:
Email *:
Запитване за *:
Описание:
Code *:
Полетата маркирани с * са задължителни

Новини

14.10.2011
От 2012 без подаване на данъчни декларации от служителите
Глоба за работодателите за неиздадени служебни бележки за доходите при освобождаване на служител

Ще бъде поправена една от големите недомислици в закона за данъците върху доходите на физическите лица. След като през април държавата подлуди хиляди хора с безсмислено подаване на данъчни декларации, правилата за следващата данъчна кампания ще бъдат променени. Облекченията за служителите обаче идват за сметка на нови задължения и санкции за работодателите.

От 2012 г. всички хора на трудов договор ще бъдат освободени от задължението да обявяват доходите си пред НАП, независимо дали през годината са останали без работа, излезли в пенсия или сменили работодател. Според действащия закон от подаване на декларация са освободени само хората на трудови правоотношения, които към 31 декември имат един работодател и той е определил данъка за всички доходи през годината. Така хиляди българи се оказаха в ситуация да подават за пръв път данъчна декларация, при това безсмислено, защото данъкът им е изцяло авансово удържан. НАП обаче не разясни навреме изискванията и това предизвика хаос в кампанията. По закон всички неволни нарушители трябваше да бъдат глобени, но данъчните обещаха това да не се случи.

Отпадането на данъчните декларации за тези българи обаче се заменя с нови задължения за работодателите и респективно - с глоби за неспазването им. От следващата година те ще са длъжни да издават служебни бележки за изплатени доходи и удържан данък в едномесечен срок от прекратяване на всеки трудов договор. Същото задължение се въвежда и в случай че работникът е на основен договор на друго място. В момента издаването на бележка става по желание на работника, а данните се предоставят задължително само ако данъкът не е удържан до 31 януари. За липса на бележка работодателят ще бъде глобяван до 250 лв. за всяко физическо лице, при което е установено нарушението. Глобата при повторно нарушение ще е до 500 лв.

В данъчната кампания догодина ще има и други промени. За пръв път в декларациите ще трябва да се вписват доходите от хазартни игри, както и тези от сделки с акции, облигации и други други ценни книжа, ако поотделно надхвърлят сумата от 5000 лв. Тези доходи са необлагаеми, но ще се включват в декларациите, за да се ограничи възможността да се използват като алиби за съмнително благосъстояние. Със същия аргумент в декларациите вече бяха включени непогасените суми по получени или дадени заеми над 10 000 лв. в съответната данъчна година, както и задължения или очаквани приходи над 40 000 лв. от заеми от последните 5 години.

Промени ще има и в закона за корпоративното подоходно облагане. При корпоративните данъци няма да се признават за разход суми, дадени като подкуп или прикриващи подкуп. Не е ясно как точно ще се доказва това.