Одиторски услуги

 

Предлагаме на нашите клиенти пълен набор от одиторски услуги. Нека заедно да повишим доверието в качеството и надеждността на Вашите финансови отчети. Дайте възможност на себе си и на тези, които се интересуват от Вашата дейност, да получат висококачествена информация, за да могат да вземат правилните икономически решения:

  • Независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети;
  • Преглед на годишни финансови отчети;
  • Компилиране на счетоводна информация, консолидиране;
  • Одит на преструктурирания, договорени процедури;
  • Ангажименти по „Due diligence”;
  • Одит на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.