Ние поддържаме Вашия бизнес във форма

Услуги

Какво предлагаме
Одиторски услуги

Независим финансов одит. Преглед на историческа финансова информация. Заверка на прогнозна финансова информация. Одит на проекти и др.

Счетоводни услуги

Всичко необходимо за нормалното функциониране на счетоводната Ви система. Различни пакети, според Вашите индивидуални нужди.

ТРЗ услуги

Всички необходими документи по отношение на служителите на Вашето дружество. Цялостно администриране на ТРЗ процеса.

Данъчни услуги

Доверете се на нашите специалисти – предлагаме данъчно планиране и данъчна оптимизация в зависимост от спецификата на Вашия бизнес.

Правни услуги

В партньорство с водещи юристи предлагаме решения в областта на търговското, данъчното, вещното, трудовото и международното право.

Обучения и семинари

Споделяме нашите знания чрез периодични и индивидуални професионални обучения по счетоводство и данъци.

За Нас

Кои сме ние

„Глобъл Акаунтинг” е специализирано дружество за аутсорсинг услуги. Ние предлагаме на нашите клиенти широк кръг от услуги в следните направления: независим финансов одит и одиторски услуги, финансов мениджмънт, пълно счетоводно обслужване, данъчни консултации, данъчно представителство и данъчна защита, икономически консултации и внедряване на иновативни решения, банкови консултации, консултации в областта на застраховането и допълнителното осигуряване, правни и трудово-правни съвети.

Основател и управляващ съдружник в дружеството е Мирослав Цветанов Каменов, дипломиран експерт- счетоводител/регистриран одитор, притежаващ диплома № 0732. Мирослав Каменов притежава над десетгодишен стаж в областта на счетоводството, независимия финансов одит, финансовия мениджмънт, и е работил като оперативен счетоводител, главен счетоводител, асистент-одитор, финансов мениджър на чуждестранни и български дружества. Има завършени средно и висше /бакалавър и магистър/ образования по специалността "Счетоводство и контрол". Владее английски и руски на отлично ниво.

В дружеството работят специалисти с висока квалифиция и висока лична мотивация. Всеки от тях ползва следните работни езици: български, английски и руски. Държим изключително много на професионализма и затова постоянно поддържаме високо ниво на подготовка на нашите служители. За целта спазваме принципа на „обучение през целия живот”. Нашата работа е базирана на най-новите технологии и използването на най- добрия софтуер, подходящ за предоставяне на най-добрите услуги и решения на клиентите ни. Също така се стремим да опазваме околната среда, като за целта използваме по-малко хартиени носители и повече компютърни технологии.

Дейността ни е ориентирана към индивидуалния подход към клиента. Имаме за цел да изучим в дълбочина Вашите специфични нужди от специализирани услуги и да Ви ги осигурим навреме, качествено и на най- добрата за Вас цена. При нас лоялността, доверието и изграждането на дългосрочно партньорство са водещи при взаимоотношенията с клиентите. В един свят на бизнес надпреварване държим изключително много на конфиденциалността и отговорното отношение към информацията на нашите клиенти.

Ние поддържаме Вашия бизнес във форма!

Клиенти

Част от компаниите, които ни се доверяват
Адвенчър Стори

НСП ауто

Smile Agency

МИЕЛ

Azonmedia

Нашият екип

Мирослав Каменов
Управител
Основател и управляващ съдружник в компанията. Притежава над 15 години професионален опит в областта на счетоводството, данъците, вътрешния и независимия финансов одит.
Полина Каменова
Одит мениджър
Притежава над 10 години професионален опит в областта на счетоводството и одита. Отговаря за счетоводния отдел в компанията, както и за отдела за независим финансов одит.
Захари Балканджиев
Счетоводител, ръководител на екип
Притежава над 15 години професионален опит в областта на счетоводството. Отговаря за портфолио от клиенти, на които се предоставят счетоводни услуги.
Станимира Вълчева
Счетоводител, ръководител на екип
Притежава над 10 години професионален опит в областта на счетоводството. Отговаря за портфолио от клиенти, на които се предоставят счетоводни услуги.

Препоръки

Свържете се с нас